Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Ústav pro klasickou archeologii

Galerie antického umění v Hostinném

Dlouhá a bohatá historie universitních sbírek odlitků antických soch vyústila po válce ve spojení části české a německé do jednoho celku. Až do roku 1962 byla sbírka umístěna v prostorách třetího patra a přízemí pražského Klementina. Následně byla ale přestěhována do nových prostor, na zámek Hrubý Rohozec u Turnova. Zde vznikala expozice odlitků spojená s vystavením originálních antických památek ze sbírek univerzitních, ale také se zápůjčkami z Národní galerie. Ředitelkou byla jmenována prom. hist. Jarmila Čežíková. Nové vedení zámku ovšem expozici již po třech letech, v roce 1965, zrušilo a odlitky byly dočasně uskladněny v průjezdu a na nedalekém Dlaskově statku v Dolánkách.. Fakulta tehdy využila nabídky nového objektu – bývalého františkánského kostela v Hostinném. Toto rozhodnutí de facto zachránilo velmi zchátralý kostel před demolicí.

Stálá expozice odlitků byla otevřena, prakticky už v dnešní podobě, na podzim roku 1969. Opakované stěhování a uskladňování v nevhodných prostorách zanechalo na stavu odlitků výrazné stopy. Téměř všechny musely být restaurovány, čehož se po neúspěšných pokusech žáků historické školy a sochařky Durďákové, zhostil teprve Vladimír Chocholoušek. Galerii spravovala nejprve Dr. M. Dufková (1967-1969), poté Dr. J. Bartoš (1970-75) a konečně od roku 1975 podnes je její správkyní prom. hist. M. Čtvrtníková.

Areál bývalého františkánského kláštera prošel v posledních letech celkovou rekonstrukcí a v jeho prostorách se nalézá také městské knihovna a městské muzeu, klášter se stal mimo jiné dějištěm různých kulturních akcí, koncertů, přednášek atd. Objekt také v roce 2012 obdržel titul Stavba roku.